บทความเกี่ยวกับงานศพ

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

      พิธีบำเพ็ญกุศลศพถือเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้ใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัว หรือญาติสนิทมิตรสหาย จะกระทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทางร้าน P-FLORIST จึงได้รวบรวมข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพมาฝากกันค่ะ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางเผื่อคนที่ยังไม่ทราบกระบวนการได้เข้ามาอ่านอาจได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ลำดับขั้นตอนก็จะมีดังนี้ ตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างค่ะ

เมื่อมีผู้เสียชีวิต อันดับแรกเราต้องทำการแจ้งตาย โดยให้ญาติหรือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เสียชีวิตหรือพบศพ เพื่อทำการขอรับใบมรณบัตร

2

ติดต่อวัดที่จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลและขอให้ทางวัดจัดรถไปรับศพค่ะ แต่ถ้าผู้เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อขอให้จัดรถส่งศพให้

3

ถือเป็นการชำระร่างกายให้กับศพให้สะอาด และแต่งกายให้กับผู้เสียชีวิตโดยครอบครัวหรือญาติจะทำการอาบน้ำหรือชำระร่างกาย เพราะเชื่อกันว่าผู้เสียชีวิตจะได้จากไปสู่โลกอื่นอย่างบริสุทธิ์

8

พิธีการสวดอภิธรรมจะเริ่มสวดตั้งแต่วันที่ทางเจ้าภาพเริ่มทำการตั้งศพ โดยทั่วไปนิยมสวด 1 วัน 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน แล้วแต่ทางคณะเจ้าภาพ

4

การบรรจุเก็บศพนี้จะกระทำหลังจากการสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยจะนำศพไปเก็บที่สุสานหรือศาลา เพื่อรอให้ญาติหรือโอกาสที่เหมาะสมก่อนจะทำการฌาปนกิจหรือฝังศพในสุสานต่อไป

ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในพิธีงานศพแบบไทย เนื่องจากเป็นพิธีกล่าวอำลาและแสดงความอาลัยแก่ผู้ล่วงลับในครั้งสุดท้าย นอกจากนั้นยังเป็นวันสุดท้ายของศพที่จะเข้าสู่เชิงตะกอนอีกด้วยคะ

ในการกำหนดเวลาเก็บอัฐินั้นขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ ว่าจะทำพิธีในวันเผาเลยเพื่อรวบรัดงานให้เสร็จภายในวันนั้นหรือทำพิธีในเช้าวันรุ่งขึ้น

พิธีนี้จะเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตอีกอย่างหนึ่ง ส่วนมากแล้วมักจะทำเมื่อผู้ล่วงลับเสียชีวิตครบ 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน เพื่อผู้เสียชีวิตจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและเดินทางไปสู่สุคติภูมิ

เป็นการนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในน้ำ เหตุผลที่คนนิยมลอยอังคารเนื่องจากว่ามีความเชื่อที่ว่าการนำอัฐิและอังคารไปลอยที่ในแม่น้ำ จะทำให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีความสุข สงบ ร่มเย็น เปรียบดั่ง สายน้ำ