บทความเกี่ยวกับงานศพ

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

พิธีบำเพ็ญกุศลศพถือเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการไว้อาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้ล่วงลับได้กระทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

พิธีกงเต๊ก

ความเป็นมาของพิธีกงเต็ก

พิธีกงเต็ก เป็นพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวจีน อันแสดงให้เห็นว่าชาวจีนนั้นมีความกตัญญูกตเวที