ที่มา…ของพวงหรีด

พวงหรีดในปัจจุบันนั้นมาจากไหน !!

 

ความจริงแล้วพวงหรีดมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมอีทรัสคัน ในแถบยุโรปทางตอนใต้ เมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล มีการค้นพบหลักฐานที่แสดงถึงการมอบมงกุฎทองให้กับนักรบ เพื่อแสดงถึงเกียรติยศในยามที่นักรบไปออกศึก ตัวมงกุฎทองมีการแกะสลักลายใบไม้และดอกไม้ ในยุคโรมันโบราณ ก็มีการนำหรีดมาประดับศรีษะ เรียกกันว่า ลอเรลหรีด (Laurel Wreath) เป็นการนำใบไม้มาสานต่อกัน

ในช่วงศตวรรษที่ 16-19 ชาวคริสเตรียนนำริบบิ้นและกระดาษที่ตกแต่งเป็นใบไม้และดอกไม้มาทำเป็นพวงหรีด เพื่อใช้เฉลิมฉลองในเทศกาลรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (Advent) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ดอกไม้สด เพราะมีความสวยงามมากกว่า โดยมีลักษณะเป็นทรงกลมมีขนาดเล็กกว่าพวงหรีดในปัจจุบัน เพราะต้องนำไปแขวนไว้ที่โบสถ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวงหรีดกลายเป็นตัวแทนความอาลัยและใช้มอบให้กับเจ้าภาพเพื่อแสดงถึงความอาลัยและรำลึงถึงผู้ล่วงลับ


พวงหรีดในประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในรัชกาลที่ 5 เนื่องจากช่วงนั้นอารยธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลายอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม จากหลักฐานภาพถ่ายพวงหรีดถูกนำมาใช้ครั้งแรกในงานพระเมรุของ เจ้าจอมมารดาเปี่ยม พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2447 ในสมัยนั้นได้รับความนิยมเฉพาะสังคมชนชั้นสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปการใช้พวงหรีดในงานศพจึงเริ่มแพร่หลายไปยังชนชั้นกลาง ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบพวงหรีดให้เพื่อแสดงถึงความโศกเศร้าและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์ อีกทั้งยังแฝงความหมายที่ว่า “ดอกไม้ย่อมเหี่ยวเฉาตามกาลเวลาเปรียบเสมือนกับ ชีวิตมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของทางโลก”


แต่ในปัจจุบันจะมีพวงหรีดมากมายหลายชนิด P-FLORIST มีบริการรับจัดพวงหรีดหลายรูปแบบ อาทิเช่น พวงหรีดผ้า พวงหรีดพัดลม พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้แห้ง โดยดอกไม้ที่ร้านนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีความคงทนมากกว่า สามารถคงความสดใหม่จนถึงตอนพิธีฌาปนกิจ P-FLORIST พร้อมบริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง